Pradžia

Apie projektą

PROJEKTAS BRAVE

Įgyvendinant projektą BRAVE siekiama suteikti daugiau galimybių nedirbantiems suaugusiems, kuriems sunku rasti naują darbą dėl vis didėjančio specializuotų įgūdžių poreikio darbo rinkoje. Šiuo tikslu projekto BRAVE įgyvendinimo metu buvo plėtojami mokymosi būdai, padedantys suaugusiesiems apmąstyti savo gyvenimą ir lūkesčius bei suvokti savo profesinius siekius ir tikslus, bei pasiekti vidinį pasitenkinimą. Mokymosi programos sutelktos tiek į asmeninių, tiek į socialinių ir verslumo įgūdžių tobulinimą, pabaigoje sukuriant dalyvių verslo modelius. Projekto metu ugdomi įvairų lygių įgūdžiai, atitinkamai pagal poreikius: baziniai, "perkeliamieji" ir "minkštieji" įgūdžiai, verslumo, užsienio kalbos ir skaitmeniniai įgūdžiai).

TIKSLINĖ GRUPĖ
Projekto BRAVE metu siekiama įgalinti ir motyvuoti nedirbančius suaugusius, kuriems gresia atskirtis arba suaugusius, norinčius pakeisti savo profesinį profilį, siekiant padidinti savo galimybes ir padedama jiems atpažinti savo turimus gebėjimus, prisidėti prie socialinės gerovės bei prie savo asmeninio augimo ir padėties visuomenėje gerinimo. To buvo siekiama novatorišku mokymo būdu, apimančiu savęs tobulinimą, kūrybinį mąstymą ir savo galimybių bei potencialo tyrinėjimą.

REZULTATAI
Padidėjęs dalyvių pasitikėjimas savimi, sąmoningumas, iniciatyvumas savo ateities atžvilgiu, norų ir galimybių pažinimas ir derinimas - visa tai turės įtakos ir jų šeimos gyvenimo kokybei; pagerėję socialiniai ir bendravimo įgūdžiai, atkaklumas; patobulinti IKT/anglų kalbos įgūdžiai ir skaitmeninės kompetencijos; padidėjęs verslumas, įsidarbinimo galimybės, drąsa priimti iššūkius ir gebėjimas bendradarbiauti su kolegomis iš kitų šalių; naujos žinios apie verslo kūrimą ir vystymą.

Facebook

This message is only visible to admins.
Backup cache in use.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

11 months ago

BRAVE

JEI esate 55 ir vyresnio darbingo amžiaus, kviečiame dalyvauti projekte „Savanorystei ir darbui - TAIP!“

Projekto metu galėsite:
-mokytis kursuose (skaitmeninis raštingumas, anglų kalba pradedantiesiems ir norintiems pasitobulinti , verslumo mokymai ir kultūrinis sąmoningumas ir raiška mokymai);
-dalyvauti seminaruose ir individualiose konsultacijose;
-savanoriauti Kauno apskrities savivaldybių savanorius priimančiose organizacijose.

Renkama nauja grupė

Visi mokymai yra nemokami!

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis:

Socialinių inovacijų fondas
Savanorių pr. 1 (III aukštas), Kaunas
Violeta Kolpakova tel. 8 620 17847
... See MoreSee Less

View on Facebook

11 months ago

BRAVE

Kviečiame 55-ių ir vyresnio darbingo amžiaus žmones
dalyvauti projekte

„Savanorystei ir darbui - TAIP!“
Nr.08.3.2-ESFA-K-415-01-0124

Projekto metu galėsite:
• mokytis skaitmeninio raštingumo, anglų kalbos pradedantiems ir pažengusiems kursuose, verslumo;
• dalyvauti seminaruose ir individualiose konsultacijose;
• savanoriauti Kauno savanorius priimančiose organizacijose.
... See MoreSee Less

View on Facebook

INTELEKTINIAI REZULTATAI

INTELEKTINIAI REZULTATAI (O)

O1 BRAVE Novatoriška mokymo programa 1 ETAPAS - Asmens, keičiančio darbą, įgalinimas

Pirmoji mokymo programos dalis buvo parengta, išbandyta ir įvertinta vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis. Ši mokymo programos dalis susitelkia į asmeninio nedirbančių suaugusiųjų potencialo vystymą, skatina juos atgauti pasitikėjimą savimi, tikėti ir siekti asmeninių tikslų.

O2 BRAVE Novatoriška mokymo programa 2 ETAPAS - Verslo modelio prototipų kūrimas

Antroji mokymo programos dalis buvo parengta, išbandyta ir įvertinta vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis. Šia mokymo programos dalimi siekiama paskatinti dalyvius sukurti verslo modelį, orientuotą į asmeninę motyvaciją ir lūkesčius. Sukurtus verslo modelius galima rasti „IO3 Crowdsoucing“ platformoje.

BRAVE asociacija buvo sukurta siekiant perduoti ir panaudoti projekto rezultatus stiprinant kitus darbo ieškančius asmenis, šiuo tikslu bendradarbiavimo principais jiems padedant BRAVE VIETOS GRUPIŲ mentoriams.

Asociacijos sutartis

O3 „Crowdsourcing" platforma

BRAVE „Crowdsourcing" platformoje surinkta ir paskelbta daugiau negu 30 verslo idėjų.

O4 MOOC 4.0 skirtas darbo ieškančių suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui

MOOC 4.0 (Masyvūs internetiniai atvirieji kursai), skirtas darbo ieškančių suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui buvo sukurtas ir išbandytas. Kursai prieinami internetu.

PARTNERYSTĖ