Partneriai

Projekto koordinatorius:

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE)

Romania, Bucharest

http://www.fde.ro

FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE) ” yra nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 m., remiantis profesionalų grupės patirtimi Europos socialinių fondų valdymo srityje. FDE, norinti dirbti keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais ir įgūdžiais rengiant tvarų vystymąsi ir socialinę įtraukti Rumunijoje, aktyviai dalyvauja rengiant orientavimo, profesinio konsultavimo ir tęstinio mokymo programas, veiklas, kurioms įmonė yra akredituota, teikia informaciją, patarimus, padeda pasirinkti geriausias orientavimo ir mokymo programas bei sudaryti profesinės karjeros planą.

Atitinkama FDE patirtis sutelkta į tris sritis:

  • Pirmoji susijusi su mokymu: FDE dalyvauja rengiant tęstinio mokymo programas atsižvelgdama į įstatymus ir mokymo poreikius, nustatytus analizuojant vietinę, regioninę ir nacionalinę darbo rinką, organizuojant ir vykdant tokias programas, atsižvelgiant į proceso ir rezultatų kokybę pasitelkiant sertifikuotus instruktorius ir šios srities ekspertus bei naujoviškus mokymo metodus, kurie pirmenybę teikia įgūdžių įgavimui.
  • Antroji sritis yra orientavimas ir profesinis konsultavimas, veikla, kuriai įmonė yra akredituota, teikiant informaciją, patarimus, taip pat parenkant geriausias mokymo programas ir sudarant profesinės karjeros planą, ieškant ir randant darbą ar jį keičiant.
  • Trečioji FDE sritis, kurioje ji turi patirties yra tarpininkavimas. Jau įgyvendintiems projektams FDE suorganizavo darbo klubų ciklą, kuriame buvo aptariamas vietinis užimtumas su vietos darbdaviais, renginiai, kur fondas platino brošiūras apie orientavimą ir profesinį konsultavimą.
Projekto partneriai:

InEuropa srl

Italy, Modena

http://www.progettareineuropa.com

InEuropa Srl yra Italijos įmonė, kurią 2006 m. sausio mėnesį įkūrė ekspertai, daugiau nei 20 metų dirbantys su ES projektais, siekdami paremti viešas ir privačias organizacijas bei asociacijas siekiančias EU finansavimo galimybių. InEuropa sukūrė novatorišką požiūrį, kuris projektą apibūdina kaip pokyčių procesą. Daugiau nei 10 metų “InEuropa” buvo Italijos „Global Action Plan International“ atstovė, skatinanti ir įgyvendinanti projektus, galinčius pakeisti elgesį susijusį su tvarumu, ypač mokyklose. Pagrindinė jos veikla yra informacijos, mokymo ir techninės pagalbos teikimas įgyvendinant ES politiką ir Europos veiksmų programas. „InEuropa“ komandą sudaro pagalbininkai ir fasilitatoriai, galintys įvesti strateginį planavimą bet kurioje organizacijoje, pirmenybę teikiant tinklų kūrimui, ypač atsižvelgiant į vietos plėtros veiksmus, kultūrą, aplinką ir socialines problemas.
Stichting PRIME

Netherlands, Den Helder

http://brickme.org

Stichting PRIME remia verslumą kuriantį tvarų verslo modelį, ieškantį tikrojo savęs, naujovių ir apibrėžiantį “go-to-go” rinkos strategiją. PRIME sukūrė keletą priemonių (herojaus kelionė, žaidimo strategija), leidžiančių eiti ilgą kelią nuo idėjos iškėlimo iki verslo sukūrimo. Judrios metodologijos yra organizacijos patirtis šiose veiklose: SCRUM, KANBAN, MANAGEMENT 3.0, Dizaino mąstymas, “Gamification”, “Lego Serious Play” ir “Verslo modelis Tu”. PRIME sujungia visas verslui ir švietimui taikomas metodikas viename pavadinime BRICKme.
KMOP

Greece, Athens

www.kmop.eu

KMOP – Atėnuose esantis Socialinių Veiklų ir Inovacijų Centras yra ne pelno siekianti organizacija, turinti daugiau nei 40 metų patirtį teikiant pagalbą asmenims iš pažeidžiamų grupių. Be tiesioginių socialinių paslaugų teikimo, mūsų kompetencija yra susijusi su veiksmingų socialinių iniciatyvų švietimo, žmogaus teisių, užimtumo, globos ir gerovės srityse kūrimu ir įgyvendinimu bei su moksliniais tyrimais ir žinių apie socialinę politiką plėtojimu, siekiant sukurti atsparias bendruomenes, turinčias lygias galimybes visiems.
Social Innovation Fund

Lithuania, Kaunas

www.lpf.lt

Socialinių inovacijų fondas (SIF) yra nevyriausybinė organizacija, įsteigta 1994 m., siekiant padėti mažiau galimybių turintiems ir socialiai remtiniems žmonėms daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime teikiant švietimo galimybes, socialinę paramą, informaciją ir konsultacijas. Nuo pat įkūrimo Socialinių inovacijų fondas dirba su įvairiomis mažiau galimybių turinčiomis besimokančių asmenų grupėmis – bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišiais tėvais, atokesnių vietovių žmonėmis, migrantais, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiomis moterimis. SIF taip pat teikia pagalbą ir paramą jauniems žmonėms, turintiems mažiau galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant jaunoms moterims, siekiant skatinti jų įsidarbinimo galimybes ir verslumą.
CARDET

Cyprus, Nicosia

www.cardet.org

„CARDET” (švietimo technologijų, tyrimų ir plėtros tobulinimo centras) yra nepriklausoma, ne pelno siekianti, nevyriausybinė, tyrimų ir plėtros organizacija, įsikūrusi Kipre, turinti partnerių visame pasaulyje. “CARDET” yra viena iš pirmaujančių institucijų Europos Viduržemio jūros regione, tyrimuose ir plėtroje, turinti patirties švietimo, darnaus vystymosi, socialinio teisingumo ir technologijų srityse.

Mūsų misija yra įkvėpti naujos kartos švietimą ir skatinti tyrimus, inovacijas bei plėtrą pasitelkiant įrodymais pagrįstą praktiką, pažangiausius tyrimus ir žmones. Mūsų komanda siekia pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, naudingas visuomenei. Kurdami sprendimus vietiniams ir pasauliniams iššūkiams, bendradarbiaujame su vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis iš įvairių sričių.
Bendradarbiavome su organizacijomis, vyriausybėmis, tarptautinėmis agentūromis ir korporacijomis Azijoje, Europoje ir JAV.
„CARDET“ komanda sėkmingai įvykdė daugiau nei 200 projektų daugiau nei 40 šalių, pasiekdama daugiau nei milijoną žmonių. Keletą mūsų projektų rėmė Europos Komisija, „Mokymosi Sandrauga“, Jungtinių Tautų plėtros programa, USAID, „EuropeAid“, „Microsoft“, „Google“ ir viso pasaulio vyriausybės.

FYG Consultores

Spain, Valencia

http://www.fygconsultores.com/

„FyG Consultores“ yra konsultavimo įmonė, besispecializuojanti verslo plėtros ir novatoriškų sprendimų, susijusių su MVĮ ir „Start-Up“ įmonių strategija ir internacionalizavimu, srityje. 2001 m. įkurta „FyG Consultores“ veikia tarptautinėse rinkose, padėdama įmonėms apibrėžti strategijas, leidžiančias augti užsienio rinkose ir tarptautiniame versle. Kaip inovatyvių sprendimų tiekėja, pridėdama verslo vertę įgyvendindama tarptautinę metodiką profesiniame lygmenyje, novatoriškas formules, bendradarbiavimo metodus eksporto konsorciumuose ir partnerystėse, žmogiškųjų išteklių atranką ir internacionalizacijos mokymus, įmonė gali paspartinti tarptautinį verslą ir MVĮ bei verslininkų augimą.

„FyG Consultores“ taip pat yra švietimo ir mokymo organizacija, besispecializuojanti verslumo ir startuolių mokymuose. „FyG Consultores“ siūlo mokymus šiose temose: verslo strategijos, inovacijos, kūrybiškumas ir bendrųjų gebėjimų tobulinimas. Pastaraisiais metais „FyG Consultores“ įgyvendino daug Europinių tarptautinio bendradarbiavimo projektų, susijusių su įmonių kūrimu ir plėtra, įsidarbinimo galimybių didinimu, mentoryste, valdymu, startuolių mokymais, internacionalizavimu, žaidimų panaudojimu švietšime ir verslumo ugdymo inovacijomis.

Zenit Formazione

Italy, Formigine

http://www.zenitformazione.com

„Zenit Formazione“ yra profesinio mokymo centras, kurį 2012 m. įsteigė nedidelė profesionalių mokymo ekspertų grupė. „Zenit Formazione“ gali pasiūlyti įvairius ir lanksčius sprendimus žmonėms, bei verslui, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikiams. Mūsų vizija yra plėtoti kompetencijas tiek darbo ieškančių jaunuolių, tiek darbuotojų, kurie siekia paaukštinimo ir nori padidinti savo karjeros galimybes, tiek įmonių, norinčių tapti konkurencingesnėmis vis sudėtingesniame pasaulyje. Taip pat mes galime pasiūlyti mokymo sprendimus visiems suinteresuotiems asmenims, sukuriant tinklą, kuris padidina jų išteklius ir galimybes.

Zenit Formazione misija yra:

a)      Mokymo programų sudarymas, planavimas ir įgyvendinimas mokslo, technikos, kultūros ir profesinėse srityse, skirtų privatiems asmenims, įmonėms, viešojo administravimo įstaigoms, ne pelno siekiančioms organizacijoms, sveikatos priežiūros institucijoms ir ligoninėms, švietimo įstaigų personalui ir kitoms susijusioms organizacijoms.

b)      Žmogiškųjų išteklių paieška, atranka, mokymai, motyvavimas, įgūdžių ugdymas ir tobulinimas;

c)       Teikti konsultacijas ir pagalbą vietinėje rinkoje esančioms įmonėms, valstybinėms ir privačioms organizacijoms bei verslo tinklams.