Apie projektą

PROJEKTAS BRAVE

Įgyvendinant projektą BRAVE siekiama suteikti daugiau galimybių nedirbantiems suaugusiems, kuriems sunku rasti naują darbą dėl vis didėjančio specializuotų įgūdžių poreikio darbo rinkoje.
Šiuo tikslu projekto BRAVE įgyvendinimo metu buvo plėtojami mokymosi būdai, padedantys suaugusiesiems apmąstyti savo gyvenimą ir lūkesčius bei suvokti savo profesinius siekius ir tikslus, bei pasiekti vidinį pasitenkinimą.
Mokymosi programos sutelktos tiek į asmeninių, tiek į socialinių ir verslumo įgūdžių tobulinimą, pabaigoje sukuriant dalyvių verslo modelius.
Projekto metu ugdomi įvairų lygių įgūdžiai, atitinkamai pagal poreikius: baziniai, “perkeliamieji” ir “minkštieji” įgūdžiai, verslumo, užsienio kalbos ir skaitmeniniai įgūdžiai).

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto BRAVE metu siekiama įgalinti ir motyvuoti nedirbančius suaugusius, kuriems gresia atskirtis arba suaugusius, norinčius pakeisti savo profesinį profilį, siekiant padidinti savo galimybes ir padedama jiems atpažinti savo turimus gebėjimus, prisidėti prie socialinės gerovės bei prie savo asmeninio augimo ir padėties visuomenėje gerinimo.
To buvo siekiama novatorišku mokymo būdu, apimančiu savęs tobulinimą, kūrybinį mąstymą ir savo galimybių bei potencialo tyrinėjimą.

REZULTATAI

Padidėjęs dalyvių pasitikėjimas savimi, sąmoningumas, iniciatyvumas savo ateities atžvilgiu, norų ir galimybių pažinimas ir derinimas – visa tai turės įtakos ir jų šeimos gyvenimo kokybei; pagerėję socialiniai ir bendravimo įgūdžiai, atkaklumas; patobulinti IKT/anglų kalbos įgūdžiai ir skaitmeninės kompetencijos; padidėjęs verslumas, įsidarbinimo galimybės, drąsa priimti iššūkius ir gebėjimas bendradarbiauti su kolegomis iš kitų šalių; naujos žinios apie verslo kūrimą ir vystymą.

TRUKMĖ

BRAVE projektas tęsėsi 24 mėnesius: nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos iki 2019 m. spalio 31 dienos.

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal programą „Erasmus+“ – KA2 strategines partnerystes suaugusiųjų švietimo srityje.