PARTENERIATUL

COORDONATOR PROIECT:

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE)

Romania, Bucharest

http://www.fde.ro

“FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE) este o organizație non-guvernamentală și non-profit fondată în 2008, bazată pe experiența unui grup de profesioniști în domeniul gestionării fondurilor sociale europene. FDE, cu dorinta de a participa in actiuni de schimburi de bune practici și dezvoltare a competențelor pentru dezvoltare durabilă și incluziune socială în România, este implicată activ în proiectarea programelor de orientare, consiliere profesională și formare continuă, activități pentru care organizatia este acreditată, oferind informații, îndrumări, alegând, de asemenea, cele mai bune programe de orientare, formare și întocmirea planului profesional al carierei. Experiența relevantă a FDE se concentrează pe trei domenii: Primul se refera la formare: FDE este implicata din momentul infiintarii in proiectarea de programe de formare profesionala continua in conformitate cu legislatia in vigoare si cu nevoile de formare identificate prin analiza pietei de munca locale, regionale si nationale, in organizarea si desfasurarea acestor programe tinand cont de calitatea procesului si rezultatelor prin utilizarea unor formatori certificati si experti in domeniul vizat si a unor metode si mijloace inovatoare de formare care pun pe primul plan dobandirea de competente. Al doilea domeniu este orientarea și consilierea profesională, activități pentru care organizatia este acreditată, oferind informatii, servicii de orientare, inclusiv pentru alegerea programelor de formare si alcatuirea planului in cariera, consiliere profesionala individualizata si de grup, pentru cautarea si gasirea unui loc de munca sau pentru schimbarea locului de munca. Al treilea domeniu în care FDE are experiență este medierea. Pentru proiectele deja implementate, FDE a organizat o serie de cluburi de locuri de muncă, care au pus in legatura forta de munca locala cu angajatorii locali; prin aceste tipuri de activitati, organizatia a reusit sa medieze angajarea a peste 100 de persoane din totalul participantilor la cursurile de formare.
Project partners:

InEuropa srl

Italy, Modena

http://www.progettareineuropa.com

InEuropa Srl este o companie italiană fondată în ianuarie 2006 de experți care lucrează la proiecte UE de peste 20 de ani, cu scopul de a sprijini organizații și asociații publice și private în a beneficia si accesa de oportunitățile de finanțare ale UE. InEuropa a dezvoltat o abordare inovatoare care identifică un proiect ca un proces de schimbare. De mai bine de 10 ani, InEuropa a fost Antena Italiană a Planului de acțiune global internațional, promovând și implementând proiecte capabile să genereze o schimbare a comportamentelor spre sustenabilitate, în special în școli. Principalele sale activități sunt furnizarea de informații, formare și asistență tehnică cu privire la politicile UE și programele de acțiune europene. Echipa InEuropa este formată din facilitatori și catalizatori capabili să introducă planificarea strategică în orice organizație, favorizând rețelele, ținând cont în special de acțiuni de dezvoltare locală, cultură, mediu și probleme sociale.
Stichting PRIME

Netherlands, Den Helder

http://brickme.org

Stichting PRIME sprijină antreprenoriatul dezvoltând un model de afaceri durabil, găsindu-și adevăratul sine, definind o strategie de piață inovatoare. PRIME a dezvoltat mai multe instrumente (călătoria eroului, strategia de gamificare), care permite parcurgerea unui lung itinerariu profesional, de la o simpla idee de afaceri pana la lansarea ei. Metodologiile agile se constituie in metode pentru a atinge acest deziderat, SCRUM, KANBAN, MANAGEMENT 3.0, Design Thinking, Gamification, Lego Serios Play și Business Model You. PRIME combină toate aceste metodologii, care aplicate in afaceri și educație, au un singur nume: BRICKme.
KMOP

Greece, Athens

www.kmop.eu

KMOP – Centrul de Acțiune Socială și Inovare, situat în Atena, este o organizație non-profit cu o experiență de peste 40 de ani în sprijinirea grupurilor vulnerabile. Alături de furnizarea directă de servicii sociale, expertiza noastră se referă la proiectarea și implementarea inițiativelor sociale de impact în domeniile educației, drepturilor omului, ocuparea forței de muncă, îngrijire și bunăstare și cercetării științifice și dezvoltării de cunoștințe în probleme de politică socială, vizând construirea unor comunități rezistente, cu oportunități egale pentru toți.
Social Innovation Fund

Lithuania, Kaunas

www.lpf.lt

SIF este o organizație non-guvernamentală, înființată în 1994 pentru a ajuta persoanele cu mai puține oportunități și provenind din medii defavorizate să facă schimbări pozitive în viața lor prin furnizarea de oportunități educaționale, sprijin social, informații și consiliere. De la înființare, SIF lucrează cu diferite grupuri de participanti la formare, defavorizați social – șomeri, persoane cu dizabilități, părinți singuri, persoane din zone îndepărtate, migranti, femei supraviețuitoare violențelor domestice. SIF oferă, de asemenea, ajutor și asistență tinerilor care au mai puține oportunități în societate și pe piața forței de muncă, punand accent in mod special pe femeile tinere, favorizand angajabilitatea și antreprenoriatul.
CARDET

Cyprus, Nicosia

www.cardet.org

CARDET (Centrul pentru Cercetare și Dezvoltăre în Educație) este o organizație de cercetare și dezvoltare independentă, non-profit, non-guvernamentală, cu sediul în Cipru, avand parteneri din întreaga lume. CARDET este una dintre cele mai importante instituții din domeniul cercetării și dezvoltării, cu expertiză în domeniile educației, dezvoltării durabile, justiției sociale și soluțiilor tehnologice. Misiunea noastră este de a inspira educația pentru generațiile viitoare și de a promova cercetarea, inovarea și dezvoltarea prin practici bazate pe dovezi, cercetare de ultimă oră și capacitarea persoanelor. Echipa noastră se străduiește să ofere servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aduce beneficii societatii. Colaborăm cu organizații locale și internaționale, organisme publice și private, din diverse discipline în proiectarea de soluții aferente provocărilor locale și globale. Am colaborat cu organizații, guverne, agenții internaționale și corporații din Asia, Europa și SUA. Echipa CARDET a finalizat cu succes peste 200 de proiecte în peste 40 de țări, mai mult de un milion de oameni beneficiind de serviciile noastre. Mai multe dintre proiectele noastre au fost susținute de Comisia Europeană, Commonwealth of Learning, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, USAID, EuropeAid, Microsoft, Google și guvernele din întreaga lume.
FYG Consultores

Spain, Valencia

http://www.fygconsultores.com/

FyG Consultores este o companie de consultanță specializată în dezvoltarea afacerilor și soluții inovatoare legate de strategia și internaționalizarea IMM-urilor și Start-Up-urilor. Fondată în 2001, FyG Consultores este prezentă pe piețele internaționale ajutând companiile să definească strategii care să le permită să crească pe piețele externe și în afacerile internaționale. Ca furnizor de soluții inovatoare, adăugând plus valoare afacerilor prin implementarea de metodologii internaționale la nivel profesional, formule inovatoare, metode de cooperare în consorții de export și parteneriate, selecție de resurse umane și instruire în domeniul internaționalizării, compania este capabilă să accelereze afacerile internaționale pentru IMM-uri și antreprenori. FyG Consultores este, de asemenea, furnizor de formare specializată în antreprenoriat pentru Start Up-uri, care oferă: dezvoltare strategii de afaceri, inovație, creativitate și ateliere de soft skills. În ultimii ani a dezvoltat și implementat o serie de proiecte europene de cooperare internațională, care se ocupă de crearea și dezvoltarea întreprinderilor, angajabilitate, mentorat, management, formare pentru Start Up-uri, internaționalizare, gamificare și inovare a formării antreprenoriale.
Zenit Formazione

Italy, Formigine

http://www.zenitformazione.com

Fondata în 2012 de un grup mic de experți în formare profesională, Zenit Formazione este un centru de formare profesională care reunește o pasiune comună și o serie de competențe pentru a crea un furnizor de formare profesional, capabil să ofere soluții diverse și flexibile pentru oameni, întreprinderi și nevoile lor de formare. Viziunea noastră este să dezvoltăm competențele tinerilor care caută un loc de muncă, a angajaților care doresc să-și sporească șansele de promovare și dezvoltare a carierei, a companiilor care doresc să devină mai competitive într-o lume din ce în ce mai complexă și, în sfârșit, să ofere soluții de instruire pentru toți actorii din teritoriu, prin crearea unei rețele care să le îmbunătățească resursele și potențialul. Misiunea Zenit Formazione este: a) Proiectarea, planificarea și implementarea cursurilor de instruire în domeniile științifice, tehnice, culturale și profesionale pentru cetățeni privați, companii, administrații publice, organizații non-profit, autorități și spitale, personal didactic și nedidactic din unitățile de învățământ și alte inițiative conexe finanțate și nefinanțate de entități publice și/sau private; b) Identificarea, selecția, formarea, motivarea, dezvoltarea resurselor umane; c) Furnizarea de consiliere și asistență pentru companii, organizații publice și private, rețele de afaceri, în special în domeniile de activitate prezente în zona noastră de piață locală.