Rezultatai

INTELEKTINIAI REZULTATAI (O)

O1 BRAVE Novatoriška mokymo programa 1 ETAPAS – Asmens, keičiančio darbą, įgalinimas

Pirmoji mokymo programos dalis buvo parengta, išbandyta ir įvertinta vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis. Ši mokymo programos dalis susitelkia į asmeninio nedirbančių suaugusiųjų potencialo vystymą, skatina juos atgauti pasitikėjimą savimi, tikėti ir siekti asmeninių tikslų.

1 etapas: Asmens, keičiančio darbą, įgalinimas

O2 BRAVE Novatoriška mokymo programa 2 ETAPAS – Verslo modelio prototipų kūrimas

Antroji mokymo programos dalis buvo parengta, išbandyta ir įvertinta vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis. Šia mokymo programos dalimi siekiama paskatinti dalyvius sukurti verslo modelį, orientuotą į asmeninę motyvaciją ir lūkesčius. Sukurtus verslo modelius galima rasti „IO3 Crowdsoucing“ platformoje.

2 etapas – Verslo modelio prototipų kūrimas

Priedas: „Brave verslo modelių rinkinys” (anglų kalba)

BRAVE asociacija buvo sukurta siekiant perduoti ir panaudoti projekto rezultatus stiprinant kitus darbo ieškančius asmenis, šiuo tikslu bendradarbiavimo principais jiems padedant BRAVE VIETOS GRUPIŲ mentoriams.

Asociacijos sutartis

O3 „Crowdsourcing” platforma

BRAVE „Crowdsourcing” platformoje surinkta ir paskelbta daugiau negu 30 verslo idėjų.

O4 MOOC 4.0 skirtas darbo ieškančių suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui

MOOC 4.0 (Masyvūs internetiniai atvirieji kursai), skirtas darbo ieškančių suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui buvo sukurtas ir išbandytas. Kursai prieinami internetu.

Kiti svarbūs projekto produktai

I. BRAVE VIETOS GRUPĖS projekto konsorciumo šalyse (Italijoje, Rumunijoje, Graikijoje, Kipre, Ispanijoje, Lietuvoje) sudarymas, dalyvaujant suaugusiems, ieškantiems darbo ar norintiems pakeisti savo profesinę karjerą;

II. Mentorių grupė, sudaryta iš partnerių organizacijų darbuotojų.

BRAVE asociacijos sukūrimas, siekiant perduoti ir panaudoti projekto rezultatus stiprinant kitus darbo ieškančius asmenis, šiuo tikslu bendradarbiavimo principais jiems padedant BRAVE VIETOS GRUPIŲ mentoriams.

MOKYMO RENGINIAI (C)

Suorganizuoti 2 tarptautiniai mokymų renginiai (LTTA), skirti išbandyti ir užbaigti BRAVE mokymo programą bei plėtoti BRAVE VIETINIŲ GRUPIŲ verslo modelius „Crowdsourcing” platformoje:

  • Pirmasis LTTA (C1) buvo surengtas 2018 m. birželio mėnesį Valensijoje (ES) – jame dalyvavo po penkis BRAVE VIETOS GRUPIŲ atstovus iš kiekvienos šalies. Šio renginio tikslas buvo pritaikyti ir išbandyti O1 BRAVE Novatoriškos mokymo programos 1 ETAPĄ.
  • Antrasis LTTA (C2) buvo surengtas Modenoje (IT), 2019 m. vasario mėnesį – jame dalyvavo po penkis BRAVE VIETOS GRUPIŲ atstovus iš kiekvienos šalies. C2 buvo siekiama pritaikyti ir išbandyti O2 BRAVE Novatoriškos mokymo programos 2 ETAPĄ.

SKLAIDOS RENGINIAI (E)

Šalyse partnerėse buvo suorganizuoti 7 sklaidos renginiai (E1 – E7), kuriais buvo siekiama skleisti projekto rezultatus ir kreiptis į suaugusius bedarbius, politikos formuotojus, mokymo centrus, organizacijas ir asociacijas, dirbančias su bedarbiais, užimtumo centrus, orientavimo/ konsultavimo/tarpininkavimo paslaugas teikiančius asmenis.