Συλλογή

Εργαστήριο (Workshop) στην Ισπανία, στην Βαλένθια 5-6 Φεβρουαρίου 2018

Εργαστήριο (Workshop) στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι στις 12-13 Μαρτίου 2018

Εργαστήριο (Workshop) στην Ιταλία, στην Μόντενα 16-17 Απριλίου 2018

Εκπαίδευση LTTA στη Βαλένθια, 11-15 Ιουνίου, 2018

Εκπαίδευση LTTA στην Μόντενα 11-15 Φεβρουαρίου, 2019

Πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων

Τελική συνάντηση μεταξύ των εταίρων

Εκδηλώσεις

In the Netherlands